ATM Lichthinder OptiLAB Astrofotografie Astrotoerisme
Algemeen Ons
Zonnestelsel
23
Gouden Tips
Tijdschriften

Welkom bij onze sectie over Lichthinder.

Klik hier om de foto te vergroten...

Onze nachthemel in het algemeen en het nachtleven in de natuur in het bijzonder zijn in gevaar. Jawel! En dit doordat steeds maar meer verlichting wordt bijgeplaatst. Niet alleen het aantal lichten is een probleem maar ook het feit dat heel wat lichten van een verkeerd type zijn of slecht geplaatst zijn.
Voor ons amateur-sterrenkundigen wordt het alsmaar moeilijker om de sterren nog te kunnen zien doordat ze als het ware worden opgeslorpt in de oranje gloed van de verlichte nachthemel.

Op de foto hiernaast (klik er op) ziet U een zogheten lichthinderkaart en een nachtfoto van Noord-Frankrijk en Zuid-West-Vlaanderen genomen van uit het Internationale Ruimtestation (ISS). Deze illustreren heel goed wat voor een hoeveelheid licht verloren gaat in de ruimte!

Johan Vanbeselaere en Philippe Vercoutter, beiden AstroLAB IRIS medewerkers, hebben begin September 2004 een nieuwe lichthinderkaart samengesteld voor de westhoek. Dit gebeurde aan de hand van een nachtopname die een astronaut aan boord van het internationale ruimtestation ISS werd gemaakt. Klik op de onderstaand foto om een groter formaat ervan te bekomen.


Een stuk van de lichthinderkaart voor de Westhoek

Enkele medewerkers van onze sterrenwachten zijn bij allerlei initiatieven omtrent bewustwording van de lichthinder problematiek betrokken. Hier vindt U alvast een lijstje:

Een van onze leden, Roland Gadeyne, is de voorzitter van de VVS Werkgroep Lichthinder.

Wouter Devers is bezig met het maken van een geautomatiseerde lichtvervuilingsmeter.

Johan Vanbeselaere begeleidde een groep laatstejaarsleerlingen van het VTI van Ieper. Zij bouwden lichtvervuilingsmeters en wonnen hiermee de eerste prijs 'Focus Aarde' van de Frimout Stichting. Zie de persartikels en het aankondigingsdocument van deze prijs. Johan begeleidt ook, samen met de VVS Werkgroep Lichthinder, gemeentebesturen bij de planning of eventuele aanpassing van hun wegen- en monumentenverlichting.

Philippe Vercoutter houdt onze kennisdatabank up-to-date. Ziehier enkele heel interessante lichthinder items uit die databank:
  • Foto's en kaarten betreffende lichthinder
  • Lichthinder websites, referenties naar artikels & foto's in "Heelal" & "Zenit", enz.

  • AP&P Naar boven