Op 20 juli 2020 maakten Mario Clemmens en Franky Dubois op AstroLAB met de LISA spectrograaf opnames van het spectrum van de komeet C/2020 F3 (NEOWISE).
Verwerking door Hugo Van den Broeck leverde onderstaande grafiek.

Het spectrum van de komeet is hoofdzakelijk een emissiespectrum dat ontstaat doordat de zonnewind een aantal moleculen exciteert.
Kenmerkend zijn de emissielijnen van diatomaire koolstof (C2), CN en NH2.
De emissielijnen van C2 vormen de zogenaamde SWAN banden die worden veroorzaakt door de onderlinge trilling van de koolstofatomen in de C2 molecule. Deze SWAN banden zijn typisch voor de spectra van kometen, koolstofsterren en verbranding van petroleumkoolwaterstoffen.
Ze zijn genoemd naar de Schotse fysicus William Swan die als eerste het spectrum van C2 bestudeerde in 1856.
Wellicht is de hoge intensiteit van de CN emissielijn te verklaren door de relatief kleine afstand tot de zon. De CN is vermoedelijk afkomstig uit de fotolyse van HCN en C2N2.
Ook de emissielijnen van Na duidelijk zichtbaar. Ze vormen een zogenaamd doublet bij 5890 en 5895 Ångström. De intensiteit van deze Na lijnen is al terug aan het afnemen. De komeet verwijdert zich sedert 3 juli steeds verder van de zon waardoor de temperatuur te laag wordt om Na in emissie te laten treden.
Er is ook een emissielijn zichtbaar van atomaire zuurstof bij 6300 Ångström. De absorptielijn bij 6869 Ångström wordt veroorzaakt door zuurstof in de aardatmosfeer.

Verklarende tekst door Mario Clemmens en Etienne Witdouck van SPECTROLAB, werkgroep spectrografie van AstroLAB IRIS.