Lichtvervuiling

Lichtvervuiling volgens IDA: “Minder dan 100 jaar geleden, kon iedereen een spectaculaire sterrenhemel zien. Nu, zullen miljoenen kinderen over de hele wereld nooit de ervaring hebben van de Melkweg te zien waar ze wonen. Het toegenomen en het wijdverbreide gebruik van kunstlicht ’s nachts doet niet alleen afbreuk aan onze kijk op het heelal, het belast ons milieu, onze veiligheid, ons energieverbruik en onze gezondheid. Het ongepaste of overmatig gebruik van kunstlicht – bekend als lichtvervuiling – kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu van de mens, het wild, en ons klimaat. Lichtvervuiling is een neveneffect van industriële beschaving. De bronnen zijn onder andere de bouw van exterieur en interieur verlichting, reclame, commercieel vastgoed, kantoren, fabrieken, straatverlichting en verlichte sportlocaties.Een groot deel van de bevolking van de aarde leeft onder een licht-verontreinigde lucht. Verlichting is een internationaal probleem. Als je in een stedelijke of voorstedelijke gebied leeft is alles wat je hoeft te doen om dit soort vervuiling te zien, ’s nachts naar buiten te gaan en omhoog te kijken naar de hemel. […] “.

Daarom is er beslist om een lichtmeter te plaatsen, en zo aan te tonen wat lichtvervuiling betekent. En wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen die genomen worden.

VOORLOPIGE MEETOPSTELLING

Er werd beslist om een SQM-LU aan te kopen, en te verbinden met een minicomputer (Raspberry Pi 3) via USB.
Deze data wordt in realtime op de website geplaatst, onder de vorm van een grafiek.

De behuizing met de SQM bevestigt aan een tuinpaal om zo de eerste metingen te kunnen doen. De testlocatie is in een tuin en niet bij Astrolab.

Bovenkant van de behuizing met een gedeelte van de SQM zichtbaar.

De Raspberry Pi aangesloten en operationeel, deze werd nadien in een tuinhuis geplaatst.