In het kader van het Franse initiatief van de SAF rond de Perseïden : Les Nuits des Etoiles, waar we ieder jaar ook aan deelnemen, maar gezien de Covid-maatregelen grensoverschrijdend gedrag, letterlijk en figuurlijk, niet wenselijk is, brengen we deze week een Franstalige versie van onze presentatie rond meteoren en meteorieten via hun site.

Dans le cadre de l’initiative française de la SAF par les Perséides : Les Nuits des Etoiles, à laquelle nous participons chaque année, mais compte tenu des mesures Covid qu’une visite est impossible, nous vous apportons une version francophone de notre présentation sur les météores et météorites via leur site.

Volgende week tijdens het maximum gaan we onze all-sky camera én radiogolvenontvanger terug online live zetten !

Le week-end prochaine on va montrer nos All-sly camera et le  récepteur d’ondes radio live sur notre site.